Menu
 • Szeroki zakres usług!
  Usuniemy każdą awarię.
  Podejmujemy się skomplikowanych zleceń.
 • Fachowa pomoc o każdej porze!
  Zgłoszenia przyjmujemy o każdej porze dnia i nocy.
  7 dni w tygodniu. Także w niedziele i święta!
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim!
  Firma istnieje od 1991 roku.
  Posiadamy uprawnienia gazowe!
 • Niskie ceny i szybki dojazd!
  Gwarantujemy najniższe ceny w Warszawie!
  Błyskawicznie dojeżdżamy na Pragę i Mokotów.

Przyłączanie sieci gazowej i elektrycznej do budynku

Wielu z Nas stanęło- lub dopiero stanie- przed bardzo trudnym pytaniem- ogrzewanie gazowe, czy elektryczne? Argumentów za jedną, jak i drugą opcją jest mnóstwo, a odpowiedź często zależy od perspektywy czasu, jaką obierzemy. W dzisiejszym wpisie nie zajmiemy się poradą- jak przeprowadzić, i na co zwrócić uwagę podczas przyłączania budynku do sieci gazowej i/lub elektrycznej.

Przyłączenie sieci elektrycznej

W Polsce organem nadrzędnym, który odpowiada za regulację rynkiem energii jest Urząd Regulacji Energetyki. W jego właśnie kompetencjach leży kontrola nad przesyłem, modernizacja i restrukturyzacja polskiego sektora energetycznego.

Przyłączenie sieci elektrycznej o napięciu poniżej 1 kV wymaga, abyśmy w pierwszej kolejności złożyli wniosek o warunki przyłączenia. Wnioski składane są zarówno dla nowopowstałych budynków, jak również, dla budynków, które występują o zwiększony przydział mocy. Takie wnioski są dostępne na stronie interesującego nas operatora sieci. Wypełniony wniosek składamy (lub wysyłamy) do najbliższej placówki operatora lub samej centrali. Do wniosku, w zależności od operatora, należy załączyć takie dokumenty jak: dokumenty potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości, plan zabudowy, szkic sytuacyjny. Gdy sytuacja własnościowa jest bardziej skomplikowana- np. budynek jest wielolokalowy, to wymaganych jest więcej dokumentów- ich szczegółowy wykaz zawarty jest na stronie każdego z dystrybutorów energii.

Po tym etapie następuje rozpatrzenie wniosków przez rejonowy oddział dystrybutora, który kończy się decyzją i określeniem warunków przyłączenia wraz z projektem umowy przyłączenia. W projekcie takim znajdują się najistotniejsze ustalenia i informacje techniczne oraz harmonogram realizacji przyłączenia, obowiązki stron i terminy przyłączenia. Wydane warunki przyłączenia mają określoną ważność. Przykładowo, PGE Dystrybucja S.A wydaje warunki, których ważność wynosi 2 lata.

Realizacja przyłączenia następuje po podpisaniu umowy. Po wykonaniu, odbiorca energii musi jeszcze podpisać zaświadczenie o wykonaniu instalacji, a w zamian otrzymuje potwierdzenie świadczenia usługi dystrybucyjnej.

Ostatni krok, to zawarcie „umowy sprzedaży energii elektrycznej” i umowy „o świadczeniu usług dystrybucyjnych”. Po tym czasie, następuje montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika energii), a później już możemy korzystać z energii elektrycznej.

Przyłączenie sieci gazowej

Procedura przyłączenia domu do sieci gazowej, przynajmniej od strony formalnej, wygląda dość podobnie, jak to opisano wyżej. Jednakże, patrząc z perspektywy finansowej, różnice są dość znaczne. O ile w przypadku sieci elektrycznej mamy do wyboru- przyłączenie linią napowietrzną lub kablową (w ziemi), to instalacje elektryczne w Polsce układane są w ziemi (w Rosji są nadziemne, na wysokości ok. 2 m), a przepisy dotyczące samego ułożenia rur są bardzo restrykcyjne -co wpływa na cenę całego przedsięwzięcia, ale o tym innym razem.

Krok pierwszy to sporządzenie wniosku „o określenie warunków przyłączenia”. Gotowe druki można znaleźć na stronach internetowych Zakładu Gazowniczego lub w jego Punkcie Obsługi Klienta. Wyróżniamy dwie grupy odbiorców, w zależności od ilości energii pobieranej (grupa I„podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h” i grupa II„podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h”) -według: Dz.U.2004.105.1113.

Dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku są właściwie identyczne, jak przy przyłączaniu do sieci elektrycznej, jednak warto sprawdzić, czego wymaga Zakład Gazowniczy w naszym rejonie.

Po określonym czasie (do miesiąca dla grupy I) otrzymujemy, jak wcześniej, decyzję „o warunkach przyłączenia”, które, jak wspomniano wcześniej, mają określoną ważność.

Kolejnym etapem jest złożenie przez nas wniosku „o zawarcie umowy przyłączeniowej”. W umowie, Zakład Gazowniczy ustala terminy realizacji zawarcia umowy sprzedaży, jak również wysokość opłaty przyłączeniowej.

Po tym etapie następuje realizacja inwestycji po stronie dostawcy, jak i odbiorcy, bo wykonanie instalacji wewnętrznej zlecamy we własnym zakresie firmom posiadającym uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji.

Po niezbędnych odbiorach, sporządzana jest umowa „o sprzedaży paliwa gazowego”, a później do naszego domu dostarczane jest już paliwo gazowe.

Tak w wielkim skrócie wygląda cała droga, jaką musi przejść każdy „przyszły użytkownik”. W następnym wpisie, dokonana zostanie „mini analiza” najczęściej popełnianych błędów w procesie przyłączania budynku do sieci- zarówno gazowej, jak i elektrycznej.