Menu
 • Szeroki zakres usług!
  Usuniemy każdą awarię.
  Podejmujemy się skomplikowanych zleceń.
 • Fachowa pomoc o każdej porze!
  Zgłoszenia przyjmujemy o każdej porze dnia i nocy.
  7 dni w tygodniu. Także w niedziele i święta!
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim!
  Firma istnieje od 1991 roku.
  Posiadamy uprawnienia gazowe!
 • Niskie ceny i szybki dojazd!
  Gwarantujemy najniższe ceny w Warszawie!
  Błyskawicznie dojeżdżamy na Pragę i Mokotów.

Gazownik – kim jest?

Gazownik jest osobą, której praca opiera się na działaniach związanych z montażem sieci oraz instalacji gazowych. Zna się na ich eksploatacji oraz potrafi doskonale ocenić ich stan techniczny. Dodatkowo specjalizuje się w naprawach, przeglądach, konserwacjach i remontach wszelkich urządzeń gazowych.Gazownik, posiadający uprawnienia oraz własną działalność zajmuje się zlecaniem, rozdzielaniem i nadzorowaniem pracy zatrudnionych u siebie osób, a także odpowiada za odbiór wykonywanych zleceń. Oprócz zadań praktycznych musi zajmować się prowadzeniem dokumentacji danej budowy, a przy tym projektowaniem prostych instalacji gazowych.
Dobry gazownik, potrafi: budować i eksploatować sieci gazowe naprawić maszyny i urządzenia gazowe, opracować projekt instalacji gazowej.

Jaką pracę wykona dla nas gazownik?

Instalacje gazowe – pełny montaż, przeróbki, serwis i przeglądy

Gazownik zajmuje się montażem instalacji gazowej poprzez zastosowanie odpowiedniego typu przewodów i ich połączenie. W przypadku rur stalowych czarnych łączy się je przez spawanie, konieczne jest zabezpieczenie antykorozyjne. Obecnie, jednak najczęściej używa się przewodów miedzianych, prawie wszystkie modernizowane instalacje gazowe wykonywane są właśnie w miedzi. Tu do dyspozycji mamy dwie metody łączenia kształtek miedzianych – lutowanie na twardo i za pomocą kształtek zaprasowywanych.
Instalacja gazowa zaprasowywana w odróżnieniu od instalacji lutowanej na twardo wyróżnia się wysoką estetyką wykonania. Kolejnym etapem wykonania instalacji jest montaż gazomierzy oraz armatury odcinającej wraz z piecem gazowym. Końcową czynnością wykonywaną przez gazownika jest rozruch, regulacja i odbiór instalacji.
Gazownik oferuje nam także modernizację istniejącej instalacji, która wiąże się z wymianą przewodów, urządzeń, armatury itp., jak również modyfikacjami instalacji np. przeniesieniem gazomierzy, pieców, piecyków oraz innych urządzeń w inne dogodniejsze miejsce.

Serwis, przeglądy i konserwacja instalacji gazowej związane są z takimi czynnościami jak:

 • Usuwanie nieszczelności,
 • Kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurków gazowych,
 • Okresowe sprawdzanie szczelności złącz rurociągów i armatury,
 • Odłączanie urządzeń gazowych od instalacji w przypadkach koniecznych przy wymianie rur wod. – kan., CO. itp.,
 • Podłączenie urządzeń gazowych po wykonanych robotach,
 • Sprawdzenie stanu pomieszczeń kurka głównego gazu,
 • Sprawdzenie przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynku,
 • Sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzy, w szczególności połączeń i stanu gazomierzy,
 • Roczny przegląd instalacji gazowej.

Podłączanie piecyków grzewczych

Jednym z często stosowanych typów piecyków są tak zwane Junkersy (piece gazowe) służące do podgrzewania wody. Przed przystąpieniem do instalacji należy pamiętać, że wykorzystuje się tu jako paliwo gaz ziemny, dlatego montaż tych urządzeń wymaga bardzo dużej ostrożności i najlepiej jeżeli jest wykonywany przez fachowca.
Pracę rozpoczyna się od demontażu starego piecyka gazowego. Konieczne jest odcięcie dopływu gazu oraz wody do pieca. W miejscu, w którym będzie znajdował się piecyk niezbędne będzie wywiercenie dziur potrzebnych do zawieszenia piecyka, muszą być równo wywiercone, by piecyk zawisnął pod odpowiednim kątem względem ściany i podłoża.
Po jego zawieszeniu, należy podpiąć ujęcie gazu oraz wody. Wszystkie kształtki muszą być dokładnie dokręcone, by zapewnić całej instalacji pełną szczelność. Kolejnym krokiem jest usunięcie gazów przed montażem rury na spaliny, gdy ciąg jest odpowiedni, należy połączyć rurę do odprowadzania spalin do wyjścia przerywacza ciągu. Następnie gazownik posiadający uprawnienia przeprowadzi testy oraz odbiór techniczny urządzenia.
Do odprowadzenia spalin, z każdego piecyka gazowego do komina nie wolno stosować rur aluminiowych (popularnie określanych jako spiro, przeznaczone tylko i wyłącznie do wentylacji). Przepisy dopuszczają użycie jedynie takich materiałów, które są odporne na pożar sadzy w temperaturze 1000°C. Aluminium natomiast zaczyna się topić w temperaturze około 600°C. Dlatego też gazowy podgrzewacz przepływowy może być podłączony do komina karbowaną rurą elastyczną, ale musi być ona wykonana ze stali kwasoodpornej.

Aby można było zamontować podgrzewacz z otwartą komorą spalania, pomieszczenie powinno mieć:

 • kubaturę co najmniej 8 m3,
 • wysokość 2,2 m (dla budynków remontowanych dopuszcza się wysokość 1,9 m),
 • kratkę nawiewną o przekroju minimum 200 cm2, która zapewni stały dopływ powietrza,
 • kratkę wywiewną – tak jak w każdej łazience.

Pamiętajmy też, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, nie wolno stosować wentylacji mechanicznej, a także wentylatorów wyciągowych.
Jeżeli chcemy mieć piecyk z zamkniętą komorą spalania, wystarczy, by kubatura pomieszczenia wynosiła 6,5 m3. Kratka nawiewna nie jest potrzebna, a pozostałe wymagania są takie same, jak dla urządzenia z otwartą komorą.

Podłączanie kuchenek, płyt gazowych

Ta czynność musi odbywać się przez gazownika z uprawnieniami, wymagają tego wszyscy producenci tego sprzętu, ponieważ bardzo ważne jest, w celach bezpieczeństwa, aby połączenie zostało wykonane szczelnie, co jest sprawdzane przez instalatora za pomocą detektora gazu. Kuchenka gazowa podłączona przez gazownika będzie dobrze wyregulowane i będzie pobierała odpowiednią ilość gazu.
Do instalacji kuchenek stosuje się elastyczne węże do gazu w ochronnym oplocie stalowym. Zanim zostanie wezwany gazownik należy przygotować miejsce pod kuchenkę gazową, które będzie wyposażone w podejście instalacji gazowej jak i elektrycznej.
Przy podłączeniu kuchenki gazowej do butli z gazem propan-butan należy pamiętać o odpowiednim uszczelnieniu i zaciśnięciu węża cybantem na obu jego końcach. Gazownik zadecyduje czy dane połączenie ma być uszczelnione za pomocą konopii i pasty do gazu czy uszczelki.
Należy pamiętać o zainstalowaniu zaworu odcinającego dopływ gazu do urządzenia. Musi być on umieszczony w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego.

Instalacje grzewcze – pełny montaż, serwis, przeglądy

Montaż instalacji grzewczej związany jest z poprowadzeniem przewodów zgodnie z projektem, zamontowanie grzejników, ogrzewania podłogowego, ściennego wraz z armaturą.
Końcowy etap to regulacja instalacji grzewczej oraz odbiór i próba szczelności, wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Serwis, przeglądy i konserwacja instalacji grzewczej związane są z takimi czynnościami jak:

 • Usuwanie przecieków przy zaworach grzejnikowych.
 • Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą rur o długości do 1 mb w jednym miejscu.
 • Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach (z wymianą szczeliwa).
 • Usuwanie przecieków na złączkach grzejnikowych.
 • Usuwanie niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania kryz, rur przyłączonych (gałązek) wraz z ich ewentualną wymianą, zapowietrzeń instalacji i grzejników.
 • Uzupełnianie wody w instalacji.
 • Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.
 • Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn.
 • Konserwacja węzłów C.O.

Jeżeli potrzebujesz fachowej i solidnej usługi od początku do końca to proszę o zapoznanie się z moją ofertą w zakresie instalacji gazowych.