Menu
 • Szeroki zakres usług!
  Usuniemy każdą awarię.
  Podejmujemy się skomplikowanych zleceń.
 • Fachowa pomoc o każdej porze!
  Zgłoszenia przyjmujemy o każdej porze dnia i nocy.
  7 dni w tygodniu. Także w niedziele i święta!
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim!
  Firma istnieje od 1991 roku.
  Posiadamy uprawnienia gazowe!
 • Niskie ceny i szybki dojazd!
  Gwarantujemy najniższe ceny w Warszawie!
  Błyskawicznie dojeżdżamy na Pragę i Mokotów.

Częste błędy przy podłączaniu instalacji elektrycznych i gazowych

Dziś opiszemy, na co należy zwrócić uwagę podczas podłączania instalacji gazowej bądź elektrycznej do sieci i przeanalizujemy najczęściej popełniane błędy przy podłączaniu obu tych instalacji.

Gaz czy prąd. A może gaz i prąd?

To pytanie jest jednym z najważniejszych. Jest to decyzja często na całe życie, a w szczególności zależy od tego- czy planujemy nasz budynek ogrzewać gazowo czy elektrycznie. Ogrzewanie gazowe jest drogie na etapie montażu– koszt wykonania instalacji to często 15-20 tys. złotych, choć całość zależy od wielu czynników. Ogrzewanie elektryczne jest tańsze w montażu kilkukrotnie, ale koszt używania energii jest, z kolei, o wiele wyższy. Nie bez znaczenia jest również metraż budynku, warunki klimatyczne, jakość elewacji, jej szczelność i wiele, wiele innych.

O zaletach, jak i wadach obu tych rozwiązań napisano bardzo wiele, a temat do dziś jest otwarty. Każdy musi sam podjąć decyzję, ze swojego punktu widzenia najlepszą w dłuższej perspektywie czasu.

Zbyt długie zwlekanie z decyzją

Jest to dość częsty błąd, zwłaszcza w przypadku sieci gazowej. Przyłączenie budynku do sieci gazowej i elektrycznej, to normalna budowa. Budowa wymaga prac projektowych, licznych opinii i pozwoleń. Wielu operatorów podaje szacowany czas, od złożenia wniosku „o przyłączenie do sieci gazowej” do uruchomienia gazomierza, upływa często 4 miesiące. Warto to wziąć pod uwagę, gdy zależy nam na przyłączeniu do sieci przed zimą.

Niekompletna dokumentacja

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej każdego operatora. Dokument te składamy przy składaniu wniosku o warunki przyłączenia. Warto zapoznać się z tym wykazem, zwłaszcza, gdy nasz budynek jest wielolokalowy, a jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana.

Określenie wymaganego zużycia energii

W przypadku przyłączenia lokalu do sieci elektrycznej, bardzo ważne jest określenie mocy przyłączeniowej. Określenie tej mocy zależy od mocy urządzeń jakie będziemy instalować w domu. Warto myśleć perspektywicznie i zadbać o „zapasy” na przyszłość. Na stronach operatorów istnieje wiele tabel i zalecanych rozwiązań, ale ostatecznie- decyzję podejmujemy sami.

Dlaczego określenie mocy jest takie ważne?

Jeśli określimy moc jako zbyt małą, to będziemy mieli problem z przeciążeniem i częstymi wizytami pracowników Zakładu Energetycznego w naszym domu. Jednak przeszacowanie, z kolei, powoduje większe koszty przyłączenia sieci. Przykładowo, klienci ENEA Operator, za każdy kilowat (kW), muszą zapłacić ok. 65 zł netto za złącze w ziemi i ok. 45 zł za złącze napowietrzne. Warto zaopatrzyć się, jeśli to możliwe, w przyłącze trójfazowe -wiele kuchenek elektrycznych pracuje w układzie dwu- lub trójfazowym. Nawet, jeśli nie będziemy w domu używać większych pieców (np. rezystancyjnych, elektrotermicznych), ani silników trójfazowych, to warto mieć taki rodzaj przyłącza -da ono większą możliwość rozbudowy w przyszłości.

W przypadku sieci gazowej, tych problemów właściwie nie ma. Co prawda przy sporządzaniu wniosku „o określenie warunków przyłączenia” musimy zadeklarować przynależność do jednej z dwu grup. Grupa I, czyli „podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h” lub Grupa II, czyli „podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h”, wg. Dz.U.2004.105.1113. Jednakże, o ile nie zamierzamy w naszym lokalu urządzić zakładu produkcyjnego (np. piekarnia, itp.), to wybieramy przynależność do grupy I.

Wykonanie instalacji w lokalu

Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku przyłączenia sieci elektrycznej, jak i gazowej, instalację powinny wykonywać osoby legitymujące się świadectwami kwalifikacyjnymi (w przypadku instalacji elektrycznych i gazowych, mając już projekty tych instalacji, wykonawcy powinni mieć świadectwo kwalifikacyjne w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru). Ważne też, żeby wykonawca po zakończeniu prac wykonał pomiary odbiorcze, a po wszystkim przedstawił protokół pomiarowy, który często wymagany jest przez ubezpieczyciela, a w razie dochodzenia odszkodowania ubezpieczyciel w pierwszej kolejności zapyta o protokół pomiarowy instalacji.

W tym miejscu należy przypomnieć i tym, że badania okresowe instalacji elektrycznej oraz gazowej, należy przeprowadzać co 5 lat, a wynikiem przeprowadzenia badań przez osoby posiadające kwalifikacje, powinien przedstawiony być protokół pomiarowy. Zainteresowanych, odsyłam do ustawy z kwietnia 1997 roku „prawo energetyczne” i późniejszych rozporządzeń.